Bồi thường 200K Coupon

Bảo hiểm trễ chuyến bay: 2H bồi thường 200K duy nhất trên Sendo

LẤY MÃ & mua hàng Mã tại trang

485 người đã dùng
Hạn: 01/01/2021
100 % thành công

Để lại nhận xét

Bạn sẽ được bồi thường 200K/2H trễ chuyến bay với mức tối đa 1,6 triệu. Bồi thường 700K khi chuyến bay bị hủy nếu mua bảo hiểm chuyến bay trên Sendo. Xem chi tiết dịch vụ và đặt mua bảo hiểm chuyến bay Sendo tại đây.

Để lại nhận xét

Scroll Up